Private Life Account

Private Life Account is een levensverzekeringscontract waarbij de verzekeringsnemer kan beleggen in verschillende Tak 23-fondsen, of in verschillende Tak 23-fondsen gecombineerd met een Tak 21-belegging. Ze richt zich tot personen met een uiteenlopend beleggersprofiel, gaande van zeer defensief tot zeer dynamisch.

Enkele belangrijke kenmerken van een Private Life Account op een rijtje:

  • De optie bestaat te kiezen voor een veilig en vast rendement (Tak 21) in combinatie met een potentieel hoger rendement (Tak 23);
  • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers (en op het hoofd van 2 verzekerden);
  • Intekenen kan vanaf 25.000 euro;
  • Bijstortingen zijn mogelijk vanaf 10.000 euro;
  • Binnen het contract kan de verzekeringsnemer beleggen in een aantal Interne Collectieve Fondsen Tak 23 die door de maatschappij beschikbaar worden gesteld;
  • De verzekeringsnemer kan bij aanvang van het contract, in samenspraak met zijn adviseur en in overeenstemming met zijn beleggersprofiel, de samenstelling van zijn contract vrij bepalen;
  • De verzekeringsnemer kan op ieder ogenblik de aangeboden Tak 23-fondsen wisselen;
  • Gedeeltelijke afkopen zijn mogelijk.

De volgende Tak 21-producten kunnen worden gecombineerd :

Naam

Aanvullende informatie

Secure21

Klik hier voor de productomschrijving

Fructisafe

Klik hier voor de productomschrijving

 

Deze levensverzekering is een concept van "Tak 44 CVBA" en Fructicausa. Voor verdere informatie over Private Life Account kan u steeds contact opnemen met de promotor van het product via info@tak-44.be of een kijkje nemen op de website op www.tak-44.be.

 

 

 

Kan ik een deel van mijn belegging behoeden voor schommelingen?

Ja dat kan ! Met een Tak 44 van Patronale Life.

Tak 44 is een combinatie van een Tak 21-spaarverzekering met kapitaal- en rendementsgarantie en Tak 23-beleggingssverzekering waar het kapitaal noch het rendement is gegarandeerd.

Uw makelaar kan hiermee aan de hand van uw beleggersprofiel een product op maat opstellen dat het evenwicht bereikt tussen veiligheid en rendement.