Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering wordt onderschreven binnen het kader van een lening. Bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de lening, betaalt de maatschappij het saldo van de schuld op dat ogenblik aan de kredietverstrekker.

M.a.w. bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de lening wordt de lening in een keer door de belgische levensverzekeraar Patronale Life afbetaald.

Naast de verzekering bij overlijden heeft u bij Patronale Life ook de mogelijkheid een bijkomende dekking aan te vragen bij permanente invaliditeit. Mocht u slachtoffer worden van een ongeval waarbij u niet meer in staat bent te werken, betalen wij de volledige nog openstaande schuld bij uw kredietverstrekker.

U kan de algemene voorwaarden raadplegen door op de blauwe knoppen rechts te klikken.

Wat te doen in geval van overlijden van de verzekerde?

Neem contact op met de dienst Leven via leven@patronale-life.be. Onze medewerkers zullen een overzicht geven van de te bezorgen informatie, zoals de akte van overlijden en de identiteitskaart(en) van de begunstigde(n).

Wie ontvangt de uitbetaling?

De uitbetaling gebeurt aan de begunstigde van de verzekering. Op de polis (het “persoonlijk certificaat”) staat de begunstigde vermeld. Wanneer de verzekering gekoppeld is aan een lening, gebeurt de uitbetaling aan de kredietverstrekker.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?

Wij streven ernaar de uitbetaling uit te voeren binnen dertig dagen na ontvangst van alle gevraagde informatie. 

 

Patronale Life heeft 2 tariefprogramma's :

  • HypoSelect 
  • Schuldsaldoverzekering voor consumentenkredieten : Short Term Cover.

Interesse in HypoSelect? Vind hier een makelaar in uw buurt!