Patrimonial Invest

 

Een beleggingsoplossing voor de gevorderde belegger!

 

  • Gepersonaliseerd op maat van uw eigen vermogen

  • In samenwerking met solide partners

  • Vrije keuzemogelijkheden

 

Patronale Life biedt persoonlijke Tak 23-beleggingsverzekeringen aan volgens uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. U kan kiezen uit tal van opties die bovendien flexibel te veranderen zijn. Patronale Life werkt hiervoor samen met een aantal partners die hun know-how en expertise aanbieden.

Vooraleer u een verzekeringspolis aan te bieden, analyseert Patronale Life het te verzekeren risico. Daarvoor worden segmentatiecriteria gehanteerd, die bepalen of een polis kan worden aangeboden en onder welke voorwaarden.

Patronale Life heeft samenwerkingsverbanden met verschillende fondsenbeheerders en depotbanken, zowel in binnen- als buitenland. Elke beheerder heeft een eigen visie op de markt. Uw tussenpersoon kan u hier wegwijs in maken.

Voordelen:

  • Vrije keuze uit verschillende beleggingsprofielen;
  • U heeft volledige vrijheid van storting, vanaf minimaal 100.000 euro. Daarna kan u op ieder ogenblik een bijstorting doen van 10.000 euro per storting;
  • U kiest voor een contract met 1 of 2 verzekeringnemers en met 1 of 2 verzekerden met vrije keuze van begunstiging.

 

De kostenstructuur van uw persoonlijke fonds is afhankelijk van verschillende factoren zoals de keuze van de fondsbeheerder, de portefeuillesamenstelling, etc.

 

Interesse in ons productaanbod? Vindt hier een makelaar in uw buurt