Safe21

Wilt u op (middel) lange termijn sparen ?

Met een gegarandeerd kapitaal ?

Met een op voorhand gekend aantrekkelijk rendement gegarandeerd op 8 jaar ?

Dan is Safe21 de ideale formule voor u !

Wat betekent dat concreet?

Een product met 100% kapitaal- en rendementsgarantie, aangeboden door een Belgische levensverzekeraar.

  • Als klant kan u al intekenen vanaf 2.500 euro;
  • Bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.250 euro;
  • Dit product biedt een vaste interestvoet gedurende 8 jaar, en er is een eventuele winstdeelname (jaarlijks aanpasbaar en afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar). ;
  • Bij het opstarten van een Safe 21-polis worden 50 EUR dossierkosten aangerekend voor de administratieve verwerking door Patronale Life.
  • Bij het opstarten van een Safe 21-polis wordt 2% wettelijke premietaks aangerekend.
  • 1 maal per 12 maanden kan tot 8% opgenomen worden zonder bijkomende kosten (onderworpen aan roerende voorheffing de eerste 8 jaar van het contract);
  • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers en voor 2 verzekerden.

Wat maakt Safe21 zo aantrekkelijk?

Zijn laagdrempeligheid, zijn flexibiliteit en zijn gegarandeerd rendement op 8 jaar!

Gewaarborgd kapitaal

Zowel bij leven als bij overlijden worden het kapitaal en de interesten gewaarborgd.

Op de einddatum van het contract Safe21 wordt de gekapitaliseerde reserve aan de verzekeringsnemer(s) uitbetaald. Bij overlijden van de verzekerde(n) wordt dit bedrag overgemaakt aan de aangeduide begunstigde(n).

Deze opgebouwde reserve kan ook verhoogd worden met een aanvullende waarborg. Bovenop de reserve van uw contract wordt dan, bij overlijden van de verzekerde(n), een extra vast bedrag of een percentage van de gespaarde reserve uitgekeerd.

Wat met het rendement?

Bij Safe21 bestaat uw rendement uit 2 componenten: een basis interestvoet en een eventuele winstdeelname.

De basis interestvoet wordt gegarandeerd voor 8 jaar. Deze bedraagt vanaf 01/02/2023 2,00%.

De eventuele winstdeelname is afhankelijk van de resultaten van de maatschappij, is afhankelijk van de beslissing binnen het discretionaire beheer van de onderneming, en wordt bij beslissing tot toekenning jaarlijks toegekend na goedkeuring door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders.

Veilige belegging ?

  • Dit product is beschermd door een afzonderlijk beheer binnen de activa van de verzekeraar. Bovendien worden levensverzekeringscontracten met gegarandeerd rendement gewaardborgd door het Garantiefonds (www.garantiefonds.belgium.be), beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten (met een max. van 100 000 euro).
  • Dit product is onderhevig aan het Belgisch recht. Het essentiële informatiedocument en de algemene voorwaarden van de maatschappij kan u raadplegen door op de blauwe knoppen rechts te klikken. Het is nodig deze door te nemen alvorens een levensverzekeringscontract te onderschrijven.
  • Klachten met betrekking tot product Safe21 kunnen per e-mail gericht worden aan de interne klachtendienst via klachten@patronale-life.be. Indien u geen adequate oplossing aangereikt krijgt, kan u een e-mail sturen aan de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as.

Extra fiscale voordelen bij langetermijn belegging

Kijkt u graag wat verder in de toekomst en kan u een behoorlijke som een tijdje missen? Bij engagementen van langer dan 8 jaar en 1 dag bent u vrijgesteld van roerende voorheffing op de verworven interesten. Dat geeft een aanzienlijk financieel voordeel in vergelijking met andere financiële producten.

Hierbij is een afkoop zonder kosten van de reserve mogelijk tot 8%, met een maximum van 50.000 euro, dit 1 maal per 12 maanden.

 

Interesse in ons productaanbod? Vind hier een makelaar in uw buurt